0

aplikacje

id #2638211 01.01.2022

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Wydziale ds. Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi w Departamencie Nadzoru

00-082 Warszawa Ul. Senatorska 12

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitoruje dostępność produktów leczniczych poprzez zbieranie i śledzenie informacji o brakach, nadesłanych przez hurtownie farmaceutyczne, apteki, podmioty lecznicze, pacjentów i podmioty odpowiedzialne oraz wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych.
 • Analizuje korespondencję dotyczącą obrotu produktami leczniczymi, w tym zgłoszenia telefoniczne i z poczty elektronicznej oraz przygotowywuje projekty odpowiedzi w tym zakresie.
 • Prowadzi i nadzoruje aktualność baz danych hurtowni farmaceutycznych, aptek oraz wykazów danych wewnętrznych.
 • Sporządza zestawienia i raporty dotyczące obrotu produktami leczniczymi, w tym analizuje dane i przedstawia wnioski dotyczące nieprawidłowości w raportowaniu i dystrybucji produktów leczniczych.
 • Analizuje zgłoszenia zamiaru wywozu lub zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zawartych w wykazie produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności, w tym przygotowywuje projekty sprzeciwów.
 • Bierze współudział w monitorowaniu drogowego i kolejowego przewozu produktów leczniczych we współpracy z organami celno-skarbowymi i innymi służbami, w szczególności: analizuje dostarczoną dokumentację oraz przygotowywuje informacje do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).


Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich)

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów

 • Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Urzędu)

 • Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Szczecin 23.01.2022
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 23.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more