0

aplikacje

id #2638210 01.01.2022

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw nadzoru nad instytucjami z obszaru sztuk wizualnych w Wydziale nadzoru nad instytucjami kultury oraz koordynacji programów Ministra w Departamencie Narodowych Instytucji Kultury

00-071 Warszawa Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy merytoryczne wynikające z nadzoru Ministra nad instytucjami kultury z obszaru sztuk wizualnych oraz innych – podległych i współprowadzonych, w tym weryfikuje merytorycznie plany instytucji oraz sporządza okresowe sprawozdania z ich działalności
 • Sporządza bieżące analizy dotyczące merytorycznych i finansowych aspektów działalności tych instytucji oraz innych materiałów problemowych
 • Wspiera twórczość polskich artystów sztuk wizualnych poprzez promowanie najważniejszych osiągnięć, honorowanie jubileuszy instytucji kultury i twórców indywidualnych oraz proponowanie okolicznościowych nagród i wyróżnień, a także prowadzi współpracę ze stowarzyszeniami i związkami twórców sztuk wizualnych
 • Opiniuje i projektuje zmiany prawne dotyczące sytuacji środowiska sztuk wizualnych oraz przygotowuje materiały problemowe dotyczące tej dziedziny
 • Opiniuje wnioski jednostek samorządu terytorialnego o powołanie dyrektorów instytucji kultury w dziedzinie sztuk wizualnych bez przeprowadzania konkursów, bądź zorganizowanie udziału przedstawicieli Ministerstwa w konkursach na dyrektorów tych instytucji
 • Prowadzi bieżący monitoring oraz sporządza materiały, analizy i opracowania dotyczące działalności samorządowych galerii i centrów sztuki
 • Opiniuje merytorycznie wnioski o objęcie honorowym patronatem wydarzeń z zakresu sztuk wizualnych oraz przyznanie odznaczeń i medali resortowych, a także innych wyróżnień, uczestniczy w bieżących wydarzeniach życia kulturalnego
 • Wspiera pracę Departamentu w prawidłowej realizacji jego regulaminowych zadań


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu dokumentów do Ministerstwa, Biuro Podawcze czynne w godz. 8.15 - 16.00). Dokumenty można dostarczyć osobiście do Biura Podawczego lub wysłać pocztą. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej istnieje możliwość przekazania oferty wyłącznie przez ePUAP.


Oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 20.01.2022
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecin 20.01.2022
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 20.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Siedlce 20.01.2022
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more