0

aplikacje

id #2636211 29.12.2021

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU POMOCY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0508


Obowiązki:

- opracowywanie niezbędnych dokumentów o realizacji zadań Dziennego Domu Pomocy w Mielniku procedur, planów, zarządzeń, regulaminów i dokumentów o charakterze organizacyjnym
- kierowanie bieżącą działalnością Dziennego Domu Pomocy w Mielniku
- nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników
- ustalanie zakresu zadań i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy
- udział w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników
- organizowanie szkoleń dla pracowników
- nadzorowanie i ocenianie efektywności pracy pracowników
- opracowywanie projektu budżetu, sprawozdań z jego realizacji
- nadzorowanie planu rzeczowo finansowego
- pozyskiwanie środków finansowych na działalność DDP Senior+(w tym unijnych)
- sporządzanie sprawozdań i informacji merytorycznych z zakresu powierzonych spraw
- zarządzanie powierzonym majątkiem i dbanie o jego należyte zabezpieczenie
- współdziałanie ze środowiskiem lokalnym, innymi jednostkami, organizacjami pomocowymi itp.Wymagania:

Wymagania konieczne:

Umiejętności i uprawnienia:

 • - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 • - staż pracy 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej
 • - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo UE, bądź obywatelstwo innych państw których obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, jeżeli posiadana znajomość jęz. pol. Potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej
 • - pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

Wykształcenie:

 • wyższe (w tym licencjat), administracyjneMiejsce pracy: Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, powiat: siemiatycki, woj: podlaskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: cv/ skierowanie do pracy

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Czechy, Tabor 08.11.2021
Pracownik w produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Czechy, Ostrawa 04.11.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Czechy, Terezin 27.10.2021
Specjalista ds. klientów kluczowych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more