0

aplikacje

id #2591458 25.11.2021

zastępca kierownika oddziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

zastępca kierownika oddziału do spraw Kierownik Dyspozytorni Medycznej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

20-914 Lublin ul. Spokojna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowuje harmonogram czasu pracy dyspozytorów medycznych oraz prowadzi rozliczenia czasu pracy pracowników Dyspozytorni,
 • nadzoruje pracę dyspozytorów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przeprowadzania rozmów, decyzji podejmowanychw zakresie dysponowania oraz odmów zadysponowania zespołów ratownictwa medycznego, obsługi zdarzeń, w tym zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych,
 • koordynuje zadania związane z zapewnieniem ciąłości pracy w trybie wielozmianowym i obsługą administracyjną pracowników,
 • zastępuje kierownika DM podczas jego nieobecności,
 • bierze udział w przygotowywaniu, weryfikowaniu i aktualizacji wykazów, opracowań i sprawozdań niezbędnych podczas wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych,
 • prowadzi sprawy związane z przekazywaniem na wniosek uprawnionych podmiotów danych zarejestrowanych w SWD PRM,
 • nadzoruje eksploatację systemu oraz infrastruktury wykorzystywanej w dyspozytorni medycznej,
 • współpracuje z psychologiem DM, w tym przekazuje mu informacje dotyczące zaistniłych sytuacji stresowych, niezwłocznie po powzięciu informacji o ich zaistnieniu.


Warunki pracy

-         praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,


-         praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,


-         większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych, praca z klientem,


-         praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,


-         praca w niewielkich pokojach biurowych,


-         praca w siedzibie urzędu, możliwe również wyjazdy służbowe (w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych),


-         praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach i budynkach Urzędu oraz poza nimi,


-         bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych,


-         brak oznaczeń dla osób niewidomych,


-         brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie (lub meilowo – jeżeli nie podałeś nr telefonul).


- list motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie,


- termin i miejsce postępowanie (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniku postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty,


- dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane,


- rekomendujemy zapoznanie się z zakładką ZASADY REKRUTACJI.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i kwalifikacje wymagane dla pielęgniarki systemu lub wyższe pierwszego stopnia na kierunku
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.01.2022
Polska, Wrocław 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 23.01.2022
Stażysta w laboratorium R&I 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 23.01.2022
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more