0

aplikacje

id #2591454 25.11.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

17-300 Siemiatycze Ul. 11 Listopada 49

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne, pobiera próby do badań diagnostycznych
 • Sporządza zestawienia statystyczne dotyczące chorób zakaźnych
 • Zbiera comiesięczne informacje z działań lekarzy wolnej praktyki
 • Przygotowuje plany prowadzenia badań kontrolnych w zakresie chorób zakaźnych, czuwa nad ich realizacją oraz prowadzi wymaganą dokumentację
 • Przygotowuje i realizuje plany kontroli w zakresie nadzoru nad podmiotami
 • Przygotowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Prowadzi rejestry kontrolowanych podmiotów, dokumentację z realizacji kontroli, sporządza zestawienia i przygotowuje decyzje administracyjne


Warunki pracy

Praca wykonywana w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Siemiatyczach oraz poza siedzibą urzędu (teren powiatu siemiatyckiego). Wyjazdy służbowe. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie. Praca związana z bezpośrednią obsługą klienta. Kontakt ze zwierzętami. Narażenia na czynniki biologiczne i choroby zakaźne oraz warunki atmosferyczne. Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania sie w budynku (brak podjazdów, wind i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV i list motywacyjny podpisz odręcznieWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie postępowania administracyjnego oraz służby cywilnej
 • Umiejetność obsługi programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik ds. Rejestracji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 26.01.2022
  Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Kierownik Robót Sanitarnych 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 26.01.2022
  Asystent działu handlowego 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.01.2022
  Pracownik wsparcia działu 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more