0

aplikacje

id #2591453 25.11.2021

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Grudziądzu

86-300 Grudziądz Ul. Szosa Toruńska 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • zapobieganie, rozpoznawanie, prewencje i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie , afrykańskiemu pomorowi świń oraz HPAI - ptasiej grypy,
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • planowanie ,nadzór merytoryczny nad prawidłowością i poprawnością wykonywanych czynności urzędowych zleconych wyznaczonym lekarzom weterynarii oraz szkolenie ich z zakresu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie weterynaryjnym, dotyczących chorób zakaźnych
 • wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowania egzekucyjnego w drodze postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w ramach nadzoru, sporządzanie sprawozdań
 • kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami
 • realizacja działań, w tym prowadzenie kontroli, dochodzeń epizootycznych, dokumentacji w zakresie ochrony zwierząt, likwidacji zagrożenia epizootycznego
 • realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa systemu TRACES, Vetlink
 • koordynacja sporządzania i aktualizowania planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz prac zespołów powoływanych w planach gotowości


Warunki pracy

- reprezentacja urzędu na zewnątrz - praca poza siedzibą urzędu i w urzędzie - wyjazdy służbowe - siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy - narzędzia i materiały pracy- samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer, telefon, Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Zakwalifikowani kandydaci zostana powiadomieni o dalszym etapie rekrutacji. Dokumeenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualna datą. W ciagu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Po tym okresie oferty zostana komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 56/4624844.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe tytuł lekarza weterynarii

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • dobra znajomość przepisów weterynaryjnych , postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 23.01.2022
Asystent działu HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Lider zmiany utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more