0

aplikacje

id #2591450 25.11.2021

naczelnik wydziału

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

naczelnik wydziału do spraw rynku hurtowego, bezpieczeństwa i infrastruktury w Wydziale Rynku Hurtowego, Bezpieczeństwa i Infrastruktury, Departament Elektroenergetyki i Gazu

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kieruje pracą wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników
 • Nadzoruje i wykonuje zadania wynikające z nadzoru nad funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, w tym dotyczące monitorowania pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), przygotowania raportów i sprawozdań z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w celu podjęcia wyprzedzających działań dla zapewnienia ciągłości, niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; nadzoruje sporządzanie ocen oraz informacji o przygotowaniu przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania, w tym propozycji działań w warunkach kryzysowych
 • Nadzoruje i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie sektora elektroenergetycznego, w tym bierze udział w pracach związanych z działaniami dostosowawczymi do wymagań UE w obszarze energetyki
 • Koordynuje współpracę z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w zakresie dotyczącym działania Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego oraz opiniuje projekty rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego, jego połączeń z systemami innych krajów, w tym inwestycji wynikających z programów rządowych
 • Nadzoruje i przygotowuje rozwiązania legislacyjne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz potwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • Nadzoruje oraz bierze udział w procesie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z zakresu elektroenergetyki i ciepłownictwa
 • Nadzoruje funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w zakresie kompetencji powierzonej ministrowi właściwemu do spraw energii
 • Nadzoruje oraz samodzielnie opracowuje stanowiska i odpowiedzi na wystąpienia parlamentarzystów, związków zawodowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i organizacji sektora elektroenergetycznego oraz udziela informacji i wyjaśnień w zakresie działania sektora energii i 3 dotyczących regulacji prawnych w zakresie ustawy Prawo energetyczne i przepisów wykonawczych


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 26.01.2022
Specjalista ds. HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.01.2022
Asystent Działu Księgowego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more