0

aplikacje

id #2591445 25.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw regulacji z zakresu telekomunikacji w Wydziale Regulacyjnym Departamentu Telekomunikacji

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych oraz opracowuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych będących we właściwości wydziału, w szczególności w zakresie prawa telekomunikacyjnego, w obszarze obowiązków informacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, tajemnicy telekomunikacyjnej i prywatności, używania i wprowadzania do obrotu urządzeń radiowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Prowadzi i bierze udział w procesie uzgodnień opracowywanych w wydziale aktów prawnych, w tym przekazuje informacje dotyczące opracowywanych aktów prawnych do odpowiedniego programu prac legislacyjnych, uczestniczy w uzgodnieniach wewnątrzresortowych i międzyresortowych, przygotowuje stanowiska merytoryczne do zgłoszonych w uzgodnieniach uwag oraz bierze udział w komisjach prawniczych;
 • Przygotowuje odpowiedzi na zapytania obywateli, przedstawicieli i członków organizacji radioamatorskich i przedsiębiorców, udziela wyjaśnień dotyczących pozwoleń, świadectw operatora urządzeń radiowych, dopuszczalności używania urządzeń radiowych w kontekście przepisów krajowych i regulacji UE;
 • Prowadzi sprawy dotyczące zawodów regulowanych, w tym opracowuje akty prawne dotyczące uznawania kwalifikacji, praktyk w zawodach regulowanych, współpracuje z Krajowym koordynatorem ds. dyrektywy 2005/36/WE oraz wypełnia i aktualizuje Bazę Zawodów Regulowanych prowadzoną przez Komisję Europejską;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia i interwencje posłów i senatorów oraz wystąpienia organów ochrony praw i wolności obywateli, dotyczące nowych technologii, Samodzielne przygotowuje opinie prawne i analizy w zakresie właściwości stanowiska;
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa wspólnotowego, w tym monitoruje regulacje prawne Unii Europejskiej z zakresu łączności elektronicznej, dokonuje analiz w zakresie wdrażania decyzji dotyczących urządzeń radiowych;
 • Opracowuje materiały i informacje na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów, dokonuje ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowiska, w tym w sprawach europejskich oraz dotyczących współpracy międzynarodowej:
 • Współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, organami samorządu gospodarczego oraz innymi partnerami społecznymi, w zakresie właściwości stanowiska.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Praca na stanowisku związana z zagrożeniem korupcją. Praca na stanowisku wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi i częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gliwice 23.01.2022
Stażysta w laboratorium R&I 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 23.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 26.01.2022
Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more