0

aplikacje

id #2591440 25.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi administracyjnej w Biurze Organizacyjnym

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z innymi pracownikami Wydziału, w tym w zakresie rejestrowania poczty wpływającej do GIW w formie papierowej i elektronicznej.
 • Współpracuje z innymi pracownikami Wydziału przy segregacji i dystrybucji korespondencji do biur i sekretariatów Głównego Inspektoratu Weterynarii.
 • Współpracuje z pracownikami sekretariatów Kierownictwa urzędu w zakresie wykonywania zadań sekretariatów.
 • Współpracuje przy planowaniu i realizacji zakupów i dostaw oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi w powyższym zakresie.
 • Współpracuje z firmą zewnętrzną obsługującą urząd w zakresie zamawiania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych, kolejowych oraz rezerwacje noclegów dla pracowników urzędu.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy: Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony BIP Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https://bip.wetgiw.gov.pl/informacja-o-wymaganych-dokumentach-i-oswiadczeniach.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
Praca na stanowiskach związanych z zarządzaniem majątkiem lub zakupami i dostawami.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza: znajomość struktury organizacyjnej IW, GIW oraz zadań GLW określonych w ustawie o IW.
 • Kompetencje: samodzielność, inicjatywa, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Umiejętności: bardzo dobra organizacja pracy własnej, praca pod presją czasu, umiejętność właściwego przekazywania informacji.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Katowice 23.01.2022
  Stażysta / Praktykant ds. Rekrutacji. 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 26.01.2022
  Pracownik produkcji - montaż (K/M) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 23.01.2022
  Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more