0

aplikacje

id #2591426 25.11.2021

starszy inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor wojewódzki do spraw budownictwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

10-575 Olsztyn Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych wojewody w I instancji, II Instancji oraz w trybach nadzwyczajnych w celu załatwienia wniosku, odwołania prawidłowo i w przepisowym terminie;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu weryfikacji prawnej decyzji wojewody przez sąd oraz rozpatruje skargi i wnioski obywateli z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej skierowane do wojewody, w celu załatwienia spraw;
 • Rozpatruje sprawy odwołań do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od decyzji administracyjnych wojewody w I instancji oraz w postępowaniu nadzwyczajnym w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej, w celu załatwienia odwołania lub przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, w celu weryfikacji rozstrzygnięcia wojewody przez organ II instancji;
 • Przygotowuje potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń robót budowlanych w celu załatwienia sprawy a w konsekwencji inicjowanie procesu budowlanego;
 • Przygotowuje postanowienia udzielające odstępstwa od warunków technicznych w celu załatwienia sprawy;
 • Sprawdza terminowość wydawanych decyzji administracyjnych przez starostów w celu usprawnienia procesu budowlanego.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- okresowe wyjazdy służbowe,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),


- dojazd na kontrole – PKS, PKP, samochód.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

·       Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;


·       Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych


·       Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie


·       Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia


·       Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego


·       Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy


·       Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;


·       Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;


·       Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;


·       Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie:  https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie


·       Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 550 zł brutto.}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik produkcji z j. włoskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.01.2022
Polska, Słupsk 23.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Zabrze 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 26.01.2022
Specjalista ds. floty 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more