0

aplikacje

id #2591425 25.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw archiwalnych w Wydziale Centralne Archiwum w Departamencie Bezpieczeństwa

02-591 Warszawa Ul. Stefana Batorego 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie przepisów instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa oraz innych przepisów z zakresu działania archiwum.
 • Weryfikacja i opiniowanie oraz przedkładanie do zatwierdzenia przepisów instrukcji kancelaryjnych organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
 • Koordynowanie procesu brakowania dokumentacji niearchiwalnej dla komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz w zasobie archiwalnym Ministerstwa w zakresie oceny, kwalifikacji archiwalnej dokumentów oraz przygotowanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
 • Wykonywanie ekspertyz archiwalnych oraz wydawanie opinii w sprawach związanych z działalnością archiwów.
 • Realizacja kwerend i udostępnianie dokumentów z zasobu archiwalnego Ministerstwa.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie prawidłowego przygotowania i przekazywania akt do archiwum.
 • Prowadzenie instruktażu dla pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie postępowania i prawidłowego stosowania przepisów obowiązującej instrukcji kancelaryjnej.
 • Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego.


Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • ryzyko kontaktu z florą mikrobiologiczną podczas pracy z materiałami wypożyczonymi z archiwum.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • UWAGA! Wzory oświadczeń dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/pracuj-z-nami.

 • Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „TWOJA APLIKACJA MUSI ZAWIERAĆ (DOKUMENTY NIEZBĘDNE)”.

 • Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i zostały złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Oferty niekompletne mogą zostać odrzucone.

 • Aplikacje składane w wersji papierowej muszą zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenia opatrzone datą.

 • Kandydaci mogą być poproszeni o udostępnienie do wglądu oryginałów dokumentów, na podstawie których potwierdzane jest spełnianie przez nich warunków określonych w ogłoszeniu.

 • Przekazanie dokumentów wymienionych w części „DOŁĄCZ, JESLI POSIADASZ (DOKUMENTY DODATKOWE)” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

 • Prosimy o zapoznanie się z
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Zabrze 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 23.01.2022
Stażysta / Praktykant ds. Rekrutacji. 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 26.01.2022
Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Planista produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 23.01.2022
Asystent działu HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more