0

aplikacje

id #2591424 25.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw refundacyjno-prawnych w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem formalno-prawnym, w tym opracowuje karty formalno-prawne.
 • Przygotowuje projekty decyzji oraz innych rodzajów rozstrzygnięć administracyjnych dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego.
 • Przygotowuje dokumentacje spraw sądowo-administracyjnych i projektów odpowiedzi na skargi kierowane do sądów administracyjnych na decyzje Ministra Zdrowia.
 • Bierze udział w prowadzeniu bazy rozstrzygnięć Ministra Zdrowia wydawanych w ramach procedury i postępowania refundacyjnego, w zakresie poszczególnych etapów i terminów, prowadzonych spraw, w tym przygotowuje analizy i zestawienia.
 • Udziela wyjaśnień, odpowiedzi na zapytania i skargi w zakresie należącym do kompetencji Wydziału Refundacyjnego.
 • Analizuje argumentację wnioskodawców w postępowaniach odwoławczych pod względem formalno-prawnym.
 • Wspomaga i prowadzi postępowania egzekucyjne w zakresie wierzytelności powstałych w związku z wydawaniem decyzji refundacyjnych i decyzji nakładających kary.
 • Analizuje wnioski o dostęp do informacji publicznej w zakresie właściwości wydziału oraz udziela odpowiedzi na te wnioski oraz przygotowuje decyzje o odmowie udzielenia tych informacji.


Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;  krajowymi lub zagranicznymi służbowymi wyjazdami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub z dokonywaniem obsługi prawnej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • znajomość ustawy o Funduszu Medycznym,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia.


}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 26.01.2022
Specjalista ds. HR 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 23.01.2022
Specjalista ds. Ofertowania (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 23.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji - stabilna praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more