0

aplikacje

id #2591421 25.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw priorytetów zdrowotnych i inwestycji w ochronie zdrowia w Wydziale Zdrowia

66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Jagiellończyka 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi nadzór nad realizacją w województwie lubuskim Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej, a w szczególności: • udziela instruktażu w zakresie przesyłania i korygowania błędów w elektronicznych rekordach z danymi z kart statystycznych szpitalnych ogólnych, • gromadzi, weryfikuje, przetwarza, zatwierdza i przekazuje w formie elektronicznej do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny rekordy z danymi z kart statystycznych szpitalnych ogólnych.
 • Administruje Systemem Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na terenie województwa lubuskiego, a w szczególności: • weryfikuje zgłoszenia oraz nadaje uprawnienia jednostkom ochrony zdrowia z terenu województwa lubuskiego do korzystania z SSOZ, • uaktualnia wykaz podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości, • przypisuje rodzaj sprawozdania do podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 • Tworzy bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz wyszukuje i analizuje zawarte w nich informacje, w celu oceny dostępności oraz potrzeb zdrowotnych na terenie województwa lubuskiego, opracowuje mapy potrzeb zdrowotnych, określa priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, ocenia celowość inwestycji w ochronie zdrowia oraz opracowuje i opiniuje inne regionalne dokumenty strategiczne dot. ochrony zdrowia.
 • Egzekwuje wywiązywanie się przez podmioty wykonujące działalność leczniczą z obowiązków sprawozdawczych w zakresie realizowanych zadań.
 • Udziela instruktażu jednostkom ochrony zdrowia w zakresie logowania się do elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia oraz korzystania z niego.
 • Sporządza na podstawie danych statystycznych informacji oraz przygotowuje prezentacje multimedialne na potrzeby Wojewody Lubuskiego, konsultantów w ochronie zdrowia i innych - w zależności od potrzeb.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych i inne dokumenty strategiczne dot. ochrony zdrowia.
 • Uczestniczy w kontrolach dot. prawidłowości wydatkowania środków przekazanych przez Wojewodę na zadania w zakresie ochrony zdrowia jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pożytku publicznego.


Warunki pracy


 • ­   Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

 • ­   Praca w stresie, często pod presją czasu i pod naciskamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym, matematycznym lub informatycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze ochrony zdrowia lub administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: • o działalności leczniczej, • o statystyce publicznej, • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, • o kontroli w administracji rządowej, • o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, • o dostępie do informacji publicznej , • kodeks postepowania administracyjnego, oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność analizy danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Toruń 26.01.2022
Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 23.01.2022
Specjalista ds. Ofertowania (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more