0

aplikacje

id #2591419 25.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw płac i szkoleń w Wydziale Budżetu i Finansów

60-529 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie całości spraw wynikających z rachuby płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • Sporządzanie list płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Obliczanie i odprowadzanie składek z tytułu płac na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Obliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Księgowanie list płac w systemie księgowym.
 • Zgłaszanie do ZUS zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS, GDOŚ, KPRM, Wojewody i innych wynikających z zajmowanego stanowiska.
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US.
 • Wprowadzanie i podpisywanie przelewów.
 • Zastępowanie podczas nieobecności pracownika ds. kadr.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z PPK.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i doskonalenia zawodowego, przygotowywanie planów szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich organizacja i zgłaszanie pracowników na szkolenia.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa,

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Budynek wyposażony w windę osobową,

 • Siedziba urzędu mieści się na XI - XIII piętrze budynku,

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • Zagrożenie korupcją,

 • Stres związany z obsługą klientów wewnętrznych,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub dowolne wyższe i przeszkolenie w zakresie płac,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze płac,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość Kodeksu Pracy, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Word i Excel),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • efektywna komunikacja,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • umiejętność przekazania informacji,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Elektrycznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wieliczka 26.01.2022
Młodszy Rekruter Onsite z jęz. ukraińskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.01.2022
Specjalista ds. Windykacji Prawnej 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 26.01.2022
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more