0

aplikacje

id #2591417 25.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw certyfikacji wyrobów lotniczych w Inspektoracie Certyfikacji Wyrobów Lotniczych w Departamencie Techniki Lotniczej

02-247 Warszawa ul. Marcina Flisa 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi i koordynuje, jako przewodniczący zespołu ds. kategorii specjalnej, prace jego członków, w tym rozdziela zadania oraz monitoruje stopień ich wykonania w ramach przydzielonych mu procesów uznania zdatności SP oraz przekwalifikowania SP do kategorii specjalnej.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji wyrobów lotniczych, monitorowania zdatności do lotu projektu typu oraz badania spełnienia przez statki powietrznego kategorii specjalnej wymagań w zakresie zdatności, w tym stwierdzania zdatności w toku ich projektowania, produkcji.
 • Uczestniczy, jako członek zespołu, w procesach certyfikacji podmiotów, ubiegających się o wydanie certyfikatu DO oraz PO w celu zbadana czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie zdatności do lotu oraz sprawdzenia trwałej zdolności podmiotu do bezpiecznego wykonywania działalności.
 • Prowadzi bieżący nadzór oraz przewodniczy zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat PO lub DO oraz podmioty zatwierdzające (PZ) w celu monitorowania, czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie początkowej zdatności do lotu.
 • Realizuje zadania celem wydania zezwolenia na lot, zatwierdzania warunków lotu, oraz zezwoleń na loty w szczególnych okolicznościach.
 • Ocenia merytorycznie wpływające dokumenty takie jak charakterystyka organizacji, podlegające zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego DO oraz PO.
 • Uczestniczy w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism w zakresie właściwości Inspektoratu.


Warunki pracy

- praca w terenie;


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;


- praca z klientem zewnętrznym (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  (np. widny, toalety).


Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Kopie dokumentów dot. doświadczenia zawodowego muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia doświadczenia zawodowego.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub elektronicznym.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zdatności do lotu statku powietrznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej zdatności do lotu SP
 • Kompetencje
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 23.01.2022
Kierownik Robót Sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik produkcji - montaż (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Toruń 26.01.2022
Specjalista ds. zaopatrzenia Ostaszewo 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 26.01.2022
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.01.2022
Specjalista ds. zamówień publicznych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more