0

aplikacje

id #2585725 21.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony danych osobowych w Wieloosobowym Stanowisku Ochrony Danych w Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu

53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24, 26

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w celu wsparcia w zakresie wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia RODO oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapewnienia realizacji zasad ich przetwarzania w izbie i w podległych urzędach
 • Prowadzi szkolenia w celu podniesienia poziomu wiedzy z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Pełni rolę punktu kontaktowego dla Ministerstwa Finansów, Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz osób, których dane dotyczą w celu wydania opinii i zapewnienia prawidłowości realizacji zasad ochrony danych osobowych
 • Wykonuje zadania związane z opracowywaniem, aktualizacją i wdrażaniem zasad i procedur w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych


Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek biurowy: siedziba Izby Administracji Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu

 • Przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych

 • Wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla  osób niepełnosprawnych

 • Dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

 • Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

 • Budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

 • Zaplecze socjalneInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • APLIKUJ PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (APLIKUJ ELETRONICZNIE). WYMAGANE OŚWIADCZENIA ZNAJDUJĄ SIĘ W FORMULARZU ZGŁOSZENIA, A JEŚLI ZOSTANIESZ WYBRANY DO ZATRUDNIENIA TO PODPISANE DOKUMENTY DOSTARCZYSZ PRZED ZATRUDNIENIEM.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. W przypadku składania oferty w formie papierowej oświadczenia podpisz odręcznie.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym e-mailowo lub telefonicznie.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś lub dostarczyłeś po terminie.

 • W swojej ofercie podaj: miejsce zamieszkania i dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) oraz numer ogłoszenia.

 • Udokumentuj doświadczenie zawodowe niezbędne/dodatkowe kopiami dokumentów potwierdzającymi jednoznacznie jego długość i rodzaj. Do dokumentów takich należą m.in. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, zaświadczenia potwierdzające świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zapoznaj się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 25.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 24.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more