0

aplikacje

id #2585722 21.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw jakości paliw stałych w Wydziale do spraw Emisji do Powietrza, Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowuje normy jakościowe dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW wprowadzanych do obrotu
 • Opracowuje rozwiązania dotyczące kontroli dotrzymywania norm jakościowych dla paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW przez firmy związane z obrotem paliw
 • Analizuje powiązanie przepisów jakości paliw stałych z dokumentami strategicznymi dotyczącymi emisyjności zanieczyszczeń do powietrza takimi jak Krajowy Program Ograniczania zanieczyszczeń do Powietrza
 • Opracowuje projekty przepisów prawa dotyczących jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
 • Współpracuje z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Krajową Agencją Skarbową w zakresie kontrolowania jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu w zakresie szkoleń, interpretacji przepisów, upowszechniania wiedzy z zakresu jakości paliw
 • Uzgadnia działania w zakresie zlecania ekspertyz, prac badawczych z zakresu jakości paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW
 • Opiniuje i uzgadnia materiały planistyczne, programy, opracowania studialne, projekty aktów prawnych i innych dokumentów opracowanych w i poza Ministerstwem związanych z jakością paliw stałych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych lub instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, wprowadzanych do obrotu lub obejmowanych procedurą celną dopuszczenia do obrotu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

 • Osoby
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Rawicz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik magazynu (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 28.11.2021
Regionalny Kierownik Sprzedaży - FMCG 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more