0

aplikacje

id #2585720 21.11.2021

główny specjalista do spraw legislacji

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw legislacji w Wydziale Obsługi Prawnej I, Departament Prawny

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, w szczególności z zakresu działu klimat, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym;
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych;
 • Opiniuje pod względem formalnoprawnym projekty aktów normatywnych przygotowywanych przez inne ministerstwa i urzędy mogących mieć wpływ na funkcjonowanie resortu, w szczególności kodeksów i ustaw o charakterze systemowym;
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot;
 • Koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych przygotowanych przez Ministra;
 • Współpracuje z Rządowym Centrum Legislacji, Radą Legislacyjną, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Sejmu, Kancelarią Senatu i Kancelarią Prezydenta RP w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra;
 • Prowadzi wykaz prac legislacyjnych Ministra;
 • Prowadzi monitoring inicjowania i przygotowywania projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra.


Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Prosimy o podanie w aplikacji adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu zapewnienia sprawnej komunikacji w procesie naboru.

 • Jako członek Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji promujemy dobre praktyki w rekrutacji oraz tworzymy standardy w tym zakresie. Ważna jest dla nas dbałość o relacje z kandydatami i ich doświadczenia w procesie rekrutacji (Candidate Experience).

 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji na e-maila o aktualnie prowadzonych naborach do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapraszamy do zapisania się do newslettera: https://ankiety.mos.gov.pl/762824/lang-plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku ukończenia aplikacji legislacyjnej) albo 4 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku aplikacji legislacyjnej)
 • Znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak: Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej
 • Znajomość aktów proceduralnych takich jak: Regulamin Pracy Rady
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 26.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kalisz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (k/m) lekka praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more