0

aplikacje

id #2585718 21.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kontaktów z kościołami i związkami wyznaniowymi, Systemu Rejestrów Państwowych oraz współpracy z organami gmin w zakresie odznaczeń, listów gratulacyjnych oraz druków ścisłego zachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 122/21

61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje i ewidencjonuje powiadomienia od władz kościołów i związków wyznaniowych o utworzeniu kościelnych jednostek organizacyjnych, zmianach nazwy, siedziby, granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnych osób prawnych, jak również powiadomień o powołaniu lub odwołaniu osób sprawujących funkcje organu kościelnych osób prawnych i osób będących kierowniczym organem w kościele lub innym związku wyznaniowym i przygotowuje projekty potwierdzeń przyjęcia powiadomień
 • rozpatruje wnioski o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelne jednostki organizacyjne i związki wyznaniowe oraz o organach tych jednostek i związków, w tym przygotowuje projekty wezwań o uzupełnienia braków formalnych wniosków oraz projekty przedmiotowych zaświadczeń
 • współpracuje z MSWiA, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz kościelnymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach wynikających z prawa wyznaniowego
 • przygotowuje, na podstawie inicjatywy organów gmin, wnioski Wojewody Wielkopolskiego do Prezydenta RP o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz przekazuje przyznane medale poszczególnym jednostkom samorządu gminnego w celu wręczenia jubilatom
 • pozyskuje z MSWiA druki odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym, wydaje urzędom stanu cywilnego przedmiotowe druki i zaświadczenia na podstawie złożonego zapotrzebowania
 • weryfikuje, na wniosek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dane osób mieszkających w województwie wielkopolskim, które ukończyły 100 lat życia oraz przekazuje listy gratulacyjne Prezesa Rady Ministrów jednostkom samorządu gminnego w celu wręczenia jubilatom
 • występuje do uprawnionych organów o aktualizację danych w Systemie Rejestrów Państwowych - w przypadku stwierdzenia błędów i nieścisłości lub w oparciu o wnioski komórek organizacyjnych urzędu; udziela informacji o danych zarejestrowanych w Systemie Rejestrów Państwowych; pełni funkcję Lokalnego Administratora Ról
 • aktualizuje Rejestr Danych Kontaktowych w ramach Systemu Rejestrów Państwowych (poprzez aplikację Źródło) w zakresie adresu poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu komórkowego oraz usuwa te danych na wniosek osoby, której one dotyczą


Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu
• stanowisko znajduje się na I piętrze budynku biurowego
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa ze stromymi schodami, z poręczami
• drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
• budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
• budynek zabytkowy, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wrocław 21.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 21.11.2021
młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Skawina 24.11.2021
Specjalista ds.Rachunkowości i Podatków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bytom 23.11.2021
Asystent/-ka Działu Handlowego na rynek Francuski 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more