0

aplikacje

id #2585717 21.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Edukacji i Komunikacji

00-925 Warszawa al. Niepodległości 208

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w działaniach popularyzujących wiedzę nt. spisów powszechnych (organizacji, przebiegu i wyników), na bieżąco informuje o postępach prac spisowych w mediach społecznościowych GUS oraz współuczestniczy w koordynowaniu spisowych kampanii informacyjnych, w celu budowania świadomości o spisach.
 • Obsługuje Rzecznika Prasowego Prezesa GUS w zakresie publikowanych treści oraz administruje i moderuje kontami statystyki publicznej w mediach społecznościowych, w celu właściwej prezentacji działalności statystyki publicznej w mediach społecznościowych GUS i budowania wizerunku marki statystyki publicznej w mediach społecznościowych.
 • Promuje i popularyzuje zasoby informacyjne statystyki publicznej, w tym upublicznia w imieniu Prezesa GUS podstawowe wielkości i wskaźniki, publikuje treści na profilach społecznościowych prowadzonych przez GUS, w celu zainteresowania użytkowników bądź potencjalnych użytkowników produktami statystyki publicznej.
 • Opracowuje harmonogram, a także treści komunikatów (kontentu, także graficznego) do umieszczenia w mediach społecznościowych, w celu ich terminowej publikacji.
 • Opracowuje (określa) kierunki działań i metody w obszarze komunikacji społecznej GUS i urzędów statystycznych z otoczeniem i wdraża jednolite zasady funkcjonowania jednostek służb statystyki publicznej w mediach społecznościowych i monitoruje je (czyli koordynuje i monitoruje funkcjonowanie statystyki publicznej w mediach społecznościowych), w celu uspójnienia działań i zapewnienia rozpoznawalności statystyki publicznej.
 • Współpracuje z zagranicznymi urzędami statystycznymi w zakresie tworzenia i rozwijania mediów społecznościowych, w celu wymiany doświadczeń i implementacji sprawdzonych rozwiązań w statystyce publicznej.
 • Wdraża nowoczesne metody komunikacji w statystyce publicznej (webinaria, live streaming i inne), w celu dostosowania sposobów komunikacji GUS w mediach społecznościowych do istniejących realiów i trendów.
 • Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi mediów społecznościowych i komunikacji społecznej, w celu podniesienia kompetencji statystyków w tej dziedzinie.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 25.11.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 24.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Koło 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more