0

aplikacje

id #2585715 21.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 123/21

61-713 Poznań al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) - przyjmowanie oraz analiza wniosków
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach odmowy wpisu do rejestru, odmowy wpisu zmian oraz wykreślenia z rejestru
 • prowadzi sprawy związane z przejmowaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej przez Wojewodę Wielkopolskiego
 • przekazuje do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o wydaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem oraz wykreśleniu z rejestru
 • nadaje uprawnienia do ksiąg rejestrowych na wniosek podmiotów leczniczych
 • analizuje poziom zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie na podstawie analizy dostępnych miejsc wpisanych w RPWDL
 • współpracuje z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń w oparciu o wpis do RPWDL
 • dokonuje analizy, na podstawie informacji z organów sanitarnych, stanu sanitarnego podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • zadania wykonywane w siedzibie Urzędu

 • konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów

 • stanowisko pracy znajduje się na V piętrze budynku biurowego

 • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm

 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 76 cm

 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia przekaż komisji rekrutacyjnej przed
  rozpoczęciem testu wiedzy.

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf

 • APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
  nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego

 • Z uwagi na sytuację epidemiczną rekrutacja może być przeprowadzona w trybie zdalnym/on-line.

 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia, promocji zdrowia, komunikacji społecznej, ekonomii lub administracji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 26.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista\ka ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more