0

aplikacje

id #2585713 21.11.2021

młodszy inspektor nadzoru budowlanego

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta na Prawach Powiatu w Gdyni

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni

81-472 Gdynia ul. Legionów 130

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych oraz przeprowadzanie kontroli obowiązkowych i wizji lokalnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa budowlanego


Warunki pracy

Praca poza siedzibą Inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu kontroli obowiązkowych, kontroli budów, kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i wizji lokalnych (praca na wysokości) . Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej. Praca w biurze w siedzibie Inspektoratu z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych. Siedziba znajduje się na I piętrze, brak windy oraz dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Przewidywany termin zatrudnienia styczeń 2022r.


Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 058 620 73 27


Zgodnie z art. 80 ust. 1 o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. 



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne z zakresu budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego na stanowisku merytorycznym w administracji publicznej w obszarze z zakresu budownictwa: nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, co najmniej w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego oraz związanych z nim przepisów wykonawczych, jak również znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego i umiejętność stosowania ich w praktyce
 • znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera i programów Microsoft Office oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Lobez 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 25.11.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 24.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more