0

aplikacje

id #2585709 21.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi sekretariatu Wydział Finansów, Organizacji i Kadr

25-502 Kielce ul. Ignacego Paderewskiego 34A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu i biura podawczego Urzędu
 • Przyjmowanie, wysyłanie, ewidencjonowanie korenspondencji i przesyłek
 • Obsługiwanie interesantów, udzielanie informacji, przyjmowanie skarg i wniosków skierowanych do Wojewódzkiego Konserwatora
 • Prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych, poleceń wyjazdów służbowych, wyjść w godzinach służbowych
 • Prowadzenie bieżących spraw związanych z organizacją wewnętrzną Urzędu
 • Współpraca ze stanowiskiem do spraw organizacyjnych


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe :  adres e-mail, numer telefonu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość aktualnych ustaw i rozporządzeń:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o służbie cywilnej
 • kodeksp postępowania administracyjnego
 • w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
 • umiejętności interpersonalne, komunikatywność, samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem będzie znajomość obsługi EZD


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-02
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
  ul. Ignacego Paderewskiego 34A
  25-502 Kielce
  tel. 41 330 18 02
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Wrocław 05.12.2021
  Specjalist ds. obsługi dostawców z j. francuskim 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 05.12.2021
  Specjalista ds. pozyskiwania umów 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gdańsk 03.12.2021
  Koordynator Działu Technologicznego (Bielizna) 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Gliwice 02.12.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more