0

aplikacje

id #2585707 21.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw postępowań administracyjnych odwoławczych i zażaleniowych w Wydziale Orzecznictwa Budowlanego

30-038 Kraków ul. Łobzowska 67

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach odwoławczych i zażaleniowych organów nadzoru budowlanego I instancji,
 • sporządza projekty pism i decyzji oraz postanowień w postępowaniach wznowieniowych jako organ I instancji,
 • przygotowuje projekty wystąpień do stron oraz organów,
 • przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i wystąpienia posłów i senatorów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wojewody Małopolskiego oraz wystąpienia sądów administracyjnych, prokuratury i policji,
 • przygotowuje dokumentację sprawy w związku z odwołaniem lub zażaleniem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w związku ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • przyjmuje strony prowadzonych postępowań,
 • udziela informacji telefonicznej stronom o etapie prowadzonego postępowania,
 • przygotowuje akta spraw ostatecznie załatwionych do przekazania do archiwum zakładowego.


Warunki pracy

Inspektorat zajmuje kompleks pomieszczeń obejmujących: parter, III, IV i V piętro w budynku biurowym, wyposażonym w windę (do IV piętra). Stanowisko wyposażone zgodnie ze standardami w meble biurowe, komputer i sprzęt biurowy. Praca biurowa wykonywana z wykorzystaniem urządzeń biurowych oraz komputera powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Kontakty ze stronami postępowań oraz pracownikami innych urzędów. W czasie pracy istnieje konieczność przemieszczania się w celach służbowych między pokojami i piętrami w obrębie urzędu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Inspektorat zapewnia: • wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku Inspektora w Wydziale Orzecznictwa Budowlanego w wysokości 3011,00 zł brutto, dodatek za wysługę lat zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz inne składniki wynikające z przepisów szczególnych,

 • regularnie i terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”),

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,

 • uczestnictwo w szkoleniach.


UWAGA: Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu, ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej. Stosownie do ust. 2 tego samego artykułu, urzędnik służby cywilnej nie może podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu. Sformułowanie „zajęcia zarobkowe” oznacza wykonywanie wszelkich zajęć związanych z uzyskiwaniem dochodów w ramach różnorodnych form prawnych (np. umowy cywilnoprawnej, działalności gospodarczej).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne o profilu budowlanym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • zdolność analitycznego myślenia,
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 22.11.2021
Młodszy specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Brzeg 22.11.2021
Technik/ Pracownik działu utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 21.11.2021
młodszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 21.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more