0

aplikacje

id #2585705 21.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw zarządzania projektami w Wydziale Koordynacji i Nadzoru w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji

00-507 Warszawa pl. Trzech Krzyży 3/5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządza projektami (w tym: uczestniczy w określaniu ogólnej koncepcji projektu, analizuje uwarunkowania otoczenia biznesowego, dobiera podwykonawców, dostawców i ekspertów, identyfikuje pojawiające się problemy i ryzyka i proponuje działania korygujące, kontroluje realizację zadań, podsumowuje i ocenia wyniki projektu),
 • prowadzi stronę internetową www.budowlaneabc.gov.pl (m.in. akceptuje i publikuje treści, pełni funkcję redaktora),
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości komórki organizacyjnej (m.in. przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opisu przedmiotu zamówienia, uczestniczy w postępowaniach jako członek komisji przetargowych, nadzoruje wykonanie umowy),
 • uczestniczy w prowadzeniu międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa (współpracuje z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami/ stowarzyszeniami międzynarodowymi, opracowuje i opiniuje dokumenty, materiały i stanowiska dotyczące współpracy międzynarodowej, bierze udział w spotkaniach i posiedzeniach, np. grup, komitetów, sekretariatów, etc.),
 • zapewnia obsługę logistyczną spotkań,
 • prowadzi wskazane sprawy osobowe pracowników (ewidencja delegacji, organizowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych - krajowych i zagranicznych),
 • organizuje i/ lub prowadzi szkolenia/ seminaria/ konferencje,
 • nadzoruje realizację umów/ porozumień zawartych przez Ministerstwo z innymi podmiotami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe - 3-4 razy w roku – udział w targach, wykładach, konferencjach, nawiązywanie relacji z podmiotami zagranicznymi

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych,

 • szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich) oraz w budynku „B” (parter),

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Oświadczenia złóż zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pracuj-z-nami

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie.

 • Złóż dokumenty w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 26.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista\ka ds. kadr i płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 26.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kielce 28.11.2021
Dyrektor Kontrolingu (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kościan 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more