0

aplikacje

id #2585704 21.11.2021

inspektor zakładów górniczych

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor zakładów górniczych ds. ekologii - ochrony środowiska

80-435 Gdańsk ul. Biała 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole, w tym dokonuje analizy stanu zagrożeń, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki w zakresie ochrony środowiska oraz związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją złóż surowców mineralnych w polskich obszarach morskich, dokonuje rozpoznania stanu bezpieczeństwa pracy oraz wydaje decyzje z upoważnienia Dyrektora Urzędu,
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej,
 • współdziała z innymi organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony środowiska, w tym ochrony środowiska morskiego, oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej,
 • prowadzi sprawy związane z udostępnianiem danych i materiałów dotyczących informacji o środowisku i jego ochronie,
 • inicjuje i przeprowadza postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji,
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń, w tym zagrażających środowisku oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie,
 • opracowuje projekty planów pracy, sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki i ewidencje.


Warunki pracy


 • praca w terenie,

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wilgotność),

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, 

 • pokonywanie pieszo znacznych odległości, często po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach,

 • częste podróże do miejsc (pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą), które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

 • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu: ochrona środowiska, ekologia, inżynieria środowiska, kształtowanie środowiska, geologia, geologia morza, eksploracja zasobów mórz i oceanów, biologia, chemia, oceanografia lub przyrodnicze.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
(powyżej 1 roku pracy) w urzędach organów administracji publicznej w specjalności ochrona środowiska lub w instytucjach ochrony środowiska.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów,
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
 • znajomość przepisów Prawa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Wieluń 30.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 02.12.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Myślibórz 30.11.2021
młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Prudnik 30.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more