0

aplikacje

id #2585700 21.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw realizacji zagadnień związanych z postępowaniami administracyjnymi wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Wydziale Finansowania Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Departament Budżetu i Finansów

00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwiększeń wysokości subwencji.
 • Prowadzi postępowania administracyjne wobec podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym opracowuje projekty decyzji administracyjnych w I instancji oraz postępowania z wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, opracowuje stanowiska departamentu w sprawach skarg do sądów dotyczących zwrotu do budżetu państwa dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej, w celu realizacji obowiązków ministra w zakresie nadzoru nad prawidłowością wydatkowania przez uczelnie środków z budżetu państwa.
 • Przygotowuje interpretacje oraz opinie prawne związane z wystąpieniami organów administracji publicznej, interpelacjami i interwencjami poselskimi oraz zapytaniami innych podmiotów zewnętrznych w zakresie przepisów dotyczących finansowania szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Przygotowuje - zgodnie z przepisami o prowadzeniu prac legislacyjnych w MEiN – przepisy lub uzasadnienia do projektów aktów prawnych znajdujących się we właściwości wydziału oraz przekazuje komórce właściwej ds. legislacji w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki niezbędne informacje i wyjaśnienia dotyczące tych projektów, w celu realizacji obligatoryjnych upoważnień ustawowych ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki.
 • Interpretuje przepisy ustaw – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w celu przygotowania odpowiedzi na pisma kierowane do ministerstwa przez różne podmioty.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa z wykorzystaniem komputera.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów zamieszczonymi na stronie BIP MEiN w zakładce: Praca: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/praca


Weryfikację wymagań formalnych przeprowadzimy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. Oferta spełnia wymagania formalne jeżeli została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu i zawiera wszystkie wymagane dokumenty oraz wymagane oświadczenia (prawidłowo wypełnione i własnoręcznie podpisane).


Kandydat, którego oferta nie spełnia wymagań formalnych nie może zostać zakwalifikowany do kolejnego etapu naboru dlatego prosimy o staranne i rzetelne złożenie aplikacji.


Kandydat, który złożył oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Elbląg 25.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Lobez 25.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more