0

aplikacje

id #2585695 21.11.2021

starszy inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

09-100 Płońsk ul. Zajazd 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane z certyfikowaniem przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii,
 • kontroluje przestrzeganie wymagań weterynaryjnych w zarejestrowanych lub zatwierdzonych podmiotach w zakresie prowadzenia produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • pobiera próbki do badań,
 • prowadzi dokumentację z wykonywanych zadań, prowadzi sprawozdawczość,
 • kontroluje i weryfikuje spełnianie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • kontroluje gospodarstwa rolne produkujące mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • prowadzi monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • przygotowuje decyzje, postępowania administracyjne.


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płońsku oraz poza nią - wyjazdy służbowe (kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia). Kontakt z klientem zewnętrznym. Urząd nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym, zwierzętami. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Życiorys/CV, list motywacyjny podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zatrudnienie nastąpi po wejściu w życie ustawy budżetowej na 2022 r. (luty/marzec 2022 r.).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Dobra obsługa komputera,
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • kserokopia prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Szczecin 29.11.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  kierownik oddziału 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  starszy specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 29.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Szczecinek 29.11.2021
  starszy inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more