0

aplikacje

id #2581579 19.11.2021

ASYSTENT RODZINY

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/0941


Obowiązki:

zadania wskazane w art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159 ze zm.), oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem ( Dz.U.2020 r. poz.1329)Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki rodzinie lub praca socjalna

Pozostałe wymagania:

  • Asystentem rodziny może być osoba, która:1) posiada:a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie,praca socjalna lubb) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony napodstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemiepieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lubc) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jejzawieszona ani ograniczona;3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niejwynika z tytułu egzekucyjnego;4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwoskarbowe.Mile widziane doswiadczenie w zawodzie.Uprawnienia i umiejętności konieczne: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.Pozostale wymagania: wysoka kultura osobista, rzetelność i obowiązkowość, umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym; kreatywność, empatia, zaangażowanie, odpowiedzialność, asertywność, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,


Miejsce pracy: Kolejowa 31, 19-400 Olecko, powiat: olecki, woj: warmińsko-mazurskie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: zgodnie z treścią ogłoszenia umieszczonego na stronie https://mopswolecku.bip.gov.pl i stronie https://mopsolecko.naszops.pl

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Bydgoszcz 16.11.2021
starszy asystent laboratoryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Olsztyn 18.11.2021
asystent 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 26.11.2021
Merchandiser mobilny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Puławy 18.11.2021
ASYSTENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdańsk 19.11.2021
ASYSTENT PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH/HVAC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more