0

aplikacje

id #2581565 19.11.2021

TECHNIK ZESPÓŁ WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy

Numer oferty: StPr/21/3310


Obowiązki:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)wsparcie Administratora Sieci Informatycznej w obsłudze terminali oraz kont użytkowników sieci MILNET-Z, MILNET-I i PIWOT;
2)wsparcie techniczne żołnierzy i pracowników Brygady w zakresie korzystania z Portalu Informacyjnego WOT;
3)utrzymanie w gotowości do użycia oraz sprawności technicznej sprzętu informatycznego w MSD oraz poprawności jego funkcjonowania;
4)utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego w Brygadzie;
5)zabezpieczenie i urządzenie miejsc pracy dla sekcji na okres ćwiczeń i treningów zgrywających systemy łączności;
6)opracowanie planu wspomagania informatycznego oraz uzupełnień do załącznika w zakresie systemów teleinformatycznych w czasie ćwiczeń i treningów sztabowych;
7)ewidencjonowanie raportów o stanie sieci, w tym badanie przyczyn zaistniałych awarii i problemów technicznych;
8)opracowywanie i organizacja systemu teleinformatycznego i obiegu informacji dla informatycznego zabezpieczenia pracy Brygady;
9)współpraca z Inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa;
10)współpraca z Szefem Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego w zakresie administrowania, utrzymania i prowadzenia strony internetowej Brygady oraz umieszczanie na niej danych
i informacji zatwierdzonych przez Dowódcę Brygady;
11)wykonywanie dokumentów i pism zgodnie z wytycznymi Szefa Sekcji i Szefa Zespołu;
12)udział w planowaniu wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjnej
i teleinformatycznej poza MSD;
13)udział w opracowaniu dokumentów łączności i informatyki;Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie zawodowe, brak

Pozostałe wymagania:

  • Pracownik powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:wykształcenie minimalne: średnie 3 lata stażu pracy lub wykształcenie wyższe 1 rok stażu pracy, preferowane wykształcenie informatyczne;umiejętność obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office: Word, Excel, PowerPoint, poczty elektronicznej);dokładność, skrupulatność, zaangażowanie; posiadanie obywatelstwa polskiego;niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1)wsparcie Administratora Sieci Informatycznej w obsłudze terminali oraz kont użytkowników sieci MILNET-Z, MILNET-I i PIWOT;2)wsparcie techniczne żołnierzy i pracowników Brygady w zakresie korzystania z Portalu Informacyjnego WOT;3)utrzymanie w gotowości do użycia oraz sprawności technicznej sprzętu informatycznego w MSD oraz poprawności jego funkcjonowania;4)utrzymywanie wysokiej sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego w Brygadzie;5)zabezpieczenie i urządzenie miejsc pracy dla sekcji na okres ćwiczeń i treningów zgrywających systemy łączności;6)opracowanie planu wspomagania informatycznego oraz uzupełnień do załącznika w zakresie systemów teleinformatycznych w czasie ćwiczeń i treningów sztabowych;7)ewidencjonowanie raportów o stanie sieci, w tym badanie przyczyn zaistniałych awarii i problemów technicznych;8)opracowywanie i organizacja systemu teleinformatycznego i obiegu informacji dla informatycznego zabezpieczenia pracy Brygady;9)współpraca z Inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie reagowania na naruszenia bezpieczeństwa;10)współpraca z Szefem Zespołu Wsparcia Teleinformatycznego w zakresie administrowania, utrzymania i prowadzenia strony internetowej Brygady oraz umieszczanie na niej danych i informacji zatwierdzonych przez Dowódcę Brygady;11)wykonywanie dokumentów i pism zgodnie z wytycznymi Szefa Sekcji i Szefa Zespołu;12)udział w planowaniu wykorzystania stacjonarnej infrastruktury telekomunikacyjneji teleinformatycznej poza MSD;13)udział
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 02.11.2021
Asystentka prezesa z językiem francuskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Końskie 12.11.2021
TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.11.2021
Technik (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Tarnobrzeg 13.11.2021
HANDLOWIEC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 27.10.2021
HANDLOWIEC (NR 4781) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more