0

aplikacje

id #2581505 19.11.2021

inspektor wojewódzki

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw ewidencji i windykacji należności Skarbu Państwa w Oddziale Realizacji Dochodów i Windykacji Biura do spraw Obsługi Delegatury w Słupsku

80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonuje należności wynikające z kar nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na prowadzących placówki opiekuńcze, jak również należności wynikające z niezapłaconych kosztów egzekucyjnych i grzywien;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności;
 • Ewidencjonuje wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności;
 • Prowadzi egzekucje administracyjne dla nieuregulowanych należności;
 • Sporządza statystyki (ewidencje) z zakresu zrealizowanych dochodów budżetu;
 • Koresponduje z urzędami skarbowymi, nadzorami budowlanymi, Ministerstwem Finansów, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie prowadzonych spraw;
 • Kontroluje terminowość spłaty rat wobec należności, którym udzielono ulgę;
 • Nadzoruje terminowość windykacji należności budżetowych, dochodzi roszczeń spornych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


• praca administracyjno-biurowa.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,


• pokój biurowy mieści się na trzecim piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: ordynacja podatkowa, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o rachunkowości, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • W przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog
 • }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kraków 26.11.2021
  Specjalista ds. analiz i raportowania 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Chełm 26.11.2021
  specjalista 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Specjalista\ka ds. kadr i płac 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Grudziądz 25.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more