0

aplikacje

id #2581503 19.11.2021

kontroler skarbowy

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

kontroler skarbowy do spraw postępowania podatkowego w Referacie Postępowania Podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Bartoszycach

10-950 Olsztyn Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania podatkowe i przygotowuje projekty orzeczeń w celu ustalenia właściwego wymiaru podatku.
 • Rozpatruje środki odwoławcze i przygotowuje projekty i wnioski w celu właściwego rozstrzygnięcia, zakwalifikowania środka odwoławczego bądź wyboru prawidłowego trybu postępowania.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych w celu ochrony interesów budżetu państwa.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa w siedzibie Urzędu;

 • Kontakt z klientem zewnętrznym;

 • Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe;

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • Praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji;

 • 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu;

 • Budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku znajduje się winda i pokoje socjalne.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Mile widziane doświadczenie w obszarze rachunkowości.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).


CV, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu eRecruiter. Formularz zawiera wszystkie niezbędne w naborze oświadczenia.


Oferty powinny zawierać dane kontaktowe, tj. numer telefonu jak również adres e-mail.


Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podano adresu e-mail).


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, w przypadku złożenia oferty elektronicznie, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie zobowiązany będzie do dostarczenia podpisanych oświadczeń i oryginalnych dokumentów oferty.


Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).


Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które są również dostępne na stronie BIP pod adresem:


http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen


W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Białystok 28.11.2021
młodszy kontroler skarbowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 27.11.2021
SPRZEDAWCA 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 23.11.2021
Bankier Klienta Private Banking 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 24.11.2021
starszy kontroler rozliczeń 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. sprzedaży nieruchomości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more