0

aplikacje

id #2581502 19.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kosztów i inżynierii wartości w Wydziale Dokumentacji w Oddziale w Zielonej Górze

65-950 Zielona Góra ul. Boh.Westerplatte 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację kontraktów, wyliczenia kosztów zmian realizowanych zadań w tym inwestycji z programów rządowych, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi i biurami projektowymi, opracowania i analizy kosztowe na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • na podstawie przedmiarów tzw. ślepych kosztorysów (bądź innych danych określających ilościowo zakres zamówienia) przekazanych przez komórki merytoryczne wykonuje i przygotowuje wyliczenia szacunkowej wartości zamówień dla dokumentacji i robót, kosztorysy inwestorskie, a także planowane koszty dokumentacji i robót, we współpracy z komórkami merytorycznymi
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem studiów korytarzowych, studiów techniczno-ekonomiczno- środowiskowych, koncepcji programowych, projektów budowlanych oraz projektów wykonawczych
 • prowadzi sprawy związane z przygotowaniem programów inwestycji i ich aktualizacją oraz wprowadza dane do Centralnego Zasobu Danych związane z przygotowywanymi zadaniami, w tym dla inwestycji z programów rządowych
 • sprawdza, przy współpracy z komórkami merytorycznymi, wyliczenia kosztów roszczeń, szczególnie przyjęte w wyliczeniach ceny jednostkowe
 • w ramach inżynierii wartości zbiera i analizuje dane dotyczące kosztów projektów i wykonania na podstawie ofert złożonych w przetargach, a także monitoruje i analizuje ceny i trendy rynkowe
 • tworzy narzędzia ułatwiające proces: szacowania, kalkulacji i aktualizacji kosztów w różnych fazach planowanych i realizowanych zadań


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


-         różnorodność cen i kosztów zmienna zarówno w czasie, jak i w asortymentach prac i robót.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


-      budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze kosztorysowania i/lub wyceny robót budowlanych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad i umiejętność kosztorysowania i szacowania wartości, zarówno na podstawie praktyki własnej jak i zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Łódź 22.11.2021
Młodszy specjalista ds. utrzymania ruchu 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 21.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 21.11.2021
główny specjalista do spraw legislacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 23.11.2021
Specjalista ds. HR / Obsługi Pracowników 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 21.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more