0

aplikacje

id #2581500 19.11.2021

specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw orzecznictwa administracyjnego w Oddziale Terenowym

02-366 Warszawa Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań z orzecznictwa administracyjnego z zakresu prawa budowlanego
 • opracowywanie i przedkładanie kierownikowi Oddziału projektów rozstrzygnięć administracyjnych w formie pism, decyzji i postanowień
 • archiwizacja akt sprawy
 • sporządzanie wymaganych informacji i sprawozdań
 • przyjmowanie interesantów w wyznaczone dni


Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022/326 15 54 lub 326 15 00.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub na kierunku administracja, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze nadzoru budowlanego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustaw: prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, postępowanie egzekucyjne w administracji, KPA oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy
  Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11
  02-366 Warszawa
  lub osobiście w siedzibie PINB - Kancelaria (parter), na kopercie prosimy podać
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Gliwice 03.12.2021
  Lider Produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  kierownik oddziału 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Bydgoszcz 01.12.2021
  inspektor wojewódzki 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Warszawa 05.12.2021
  Specjalista ds. pozyskiwania umów 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kielce 01.12.2021
  inspektor 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more