0

aplikacje

id #2581495 19.11.2021

młodszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy specjalista do spraw gospodarki odpadami Wydział Inspekcji

80-001 Gdańsk Trakt św. Wojciecha 293

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bierze udział w przeprowadzaniu kontroli planowych i pozaplanowych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska
 • Podejmuje działania związane z zanieczyszczaniem środowiska, w celu dokonania analizy przyczyn i ograniczenia skutków w przypadku wystąpienia zdarzenia zgodnie z wytycznymi Naczelnika lub Głównego Specjalisty
 • Bierze udział pod kierunkiem doświadczonych pracowników w działaniach z innymi organami administracji w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia czynności kontrolnych
 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski o interwencję w zakresie ochrony środowiska zgodnie z wytycznymi Naczelnika lub Głównego Specjalisty
 • Weryfikuje przedkładane okresowo przez podmioty korzystające ze środowiska dane i materiały o zakresie korzystania ze środowiska w celu ich kompletności i prawidłowości zgodnie z wytycznymi Naczelnika lub Głównego Specjalisty
 • Prowadzi bazy danych o podmiotach korzystających ze środowiska w celu dostarczenia zbiorczych informacji organom nadrzędnym


Warunki pracy


 • Praca zmianowa oraz dyżury przez 7 dni w tygodniu

 • Praca w siedzibie urzędu i w terenie

 • Kontakt z przedstawicielami kontrolowanych podmiotów, innych organów oraz wnioskującymi o interwencję

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Zagrożenie korupcją

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazduInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, prawa, administracji, przyrodnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów o ochronie środowiska, w tym: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych, zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Komunikatywność
 • Sumienność, rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska, chemii, prawa, administracji, przyrodnicze
 • Język angielski: poziom komunikatywny
 • Praca w obszarze ochrony środowiska lub w slużbach kontrolnych lub prowadzeniu postępowań dochodzeniowo-śledczych


Dokumenty i oświadczenia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Słupsk 25.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gdynia 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bartoszyce 25.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more