0

aplikacje

id #2581493 19.11.2021

wizytator

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 32

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje zadania związane z realizacją lokalnej polityki oświatowej zgodnej z polityką oświatową państwa,
 • wykonuje zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego,
 • udziela odpowiedzi na korespondencję związaną z zakresem obowiązków,
 • rozpatruje skargi i wnioski,
 • opiniuje akty prawne,
 • prowadzi dokumentację spraw zgodnie z Instrukcją kancelaryjną oraz Rzeczowym wykazem akt.


Warunki pracy

Budynek w którym znajduję się Delegatura Kuratorium Oświaty posiada dziesięć kondygnacji. Delegatura znajduję się na
dwóch piętrach siódmym i ósmym. W budynku znajdują się 2 windy oraz 1 toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych - możliwość poruszania się po
budynku. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy. Informacja o metodach i technikach naboru: 1. weryfikacja formalna dokumentów, 2. analiza merytoryczna aplikacji, 3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test. Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1043,1031,1032. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:
 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;
 • nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu oświaty, w tym szczególnie zmian związanych z wdrażaniem reformy edukacji,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint),
 • komunikatywność i samodzielność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 29.11.2021
kierownik oddziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Słupsk 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łomża 29.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more