0

aplikacje

id #2581490 19.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw ds. ochrony przyrody w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

31-542 Kraków ul. Mogilska 25

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
 • wydaje zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
 • przygotowuje projekty decyzji ustalających warunki prowadzenia działań dotyczących regulacji wód, melioracji wodnych, wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku w ramach szczególnego korzystania z wód oraz innych robót ziemnych zmieniających warunki wodne lub wodno-glebowe na terenach form ochrony przyrody, obrębach ochronnych i w korytach cieków naturalnych,
 • prowadzi sprawy związane ze sporządzaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony dla obszarów Natura 2000,
 • przygotowuje uzgodnienia projektów zezwoleń na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
 • bierze udział w realizacji projektów z zakresu czynnej ochrony przyrody finansowanych z funduszy krajowych i unijnych,
 • prowadzi udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku przyrodniczym i jego ochronie,
 • wydaje zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową.


Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa częściowo związana z wyjazdami terenowymi (lasy, tereny górzyste), w różnych warunkach pogodowych oraz różnych porach roku,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,

 • okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,

 • kontakt z klientem urzędu.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na X piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Planowany termin zatrudnienia grudzień 2021 r.


Oferujemy:


-        stabilną pracę w jednostce administracji państwowej,


-        otwarte i przyjazne środowisko pracy,


-        zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa,


-        regularne i terminowo wypłacane wynagrodzenie,


-        dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,


-        „trzynaste” wynagrodzenie,


-        możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego.


Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, http://bip.krakow.rdos.gov.pl/praca-2 jak również zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.


Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i adresu mailowego. RDOŚ zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami. Dokumenty

}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
naczelnik wydziału 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Specjalista ds. controllingu produkcjnego (K/M) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (k/m) lekka praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 25.11.2021
inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more