0

aplikacje

id #2581489 19.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista w Zespole Strategii i Analiz w Biurze Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • monitoruje proces przygotowania i realizacji inwestycji prowadzonych przez spółki, w których Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji Skarbu Państwa,
 • identyfikuje problemy i zagrożenia w procesie realizacji zadań przez spółki oraz przygotowuje propozycje działań naprawczych,
 • prowadzi analizy (m.in. społeczno-gospodarcze i terytorialne; finansowo-ekonomiczne; zarządczo-organizacyjne),
 • realizuje uprawnienia akcjonariusza/udziałowca w spółkach prawa handlowego oraz w przedsiębiorstwach państwowych w zakresie inwestycyjno-technicznym,
 • przygotowuje dokumenty strategiczne (w tym: koncepcje, strategie, polityki, plany),
 • bierze udział w prowadzeniu współpracy międzynarodowej dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa.


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie korupcją

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.

 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 71 58 zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 88 58

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 • Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarach badawczo-rozwojowych, nadzorowania inwestycji lub przygotowywania dokumentów o charakterze strategicznym, analiz, opracowań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza w zakresie nadzoru korporacyjnego nad spółkami Skarbu Państwa
 • Znajomość zasad funkcjonowania polskiego i europejskiego sektora energetycznego
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Kierownik robót 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Skawina 03.12.2021
Pracownik produkcji koszulek 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik budowy 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 04.12.2021
Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Białystok 01.12.2021
starszy inspektor wojewódzki 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more