0

aplikacje

id #2581488 19.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Departamencie Prawnym i Zamówień Publicznych, Wydział Postępowań Administracyjnych

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Uzgadnia pod względem prawnym projekty aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i całości materiału dowodowego, w trybie art. 127 § 3 k.p.a. w przedmiocie ochrony dróg; są to sprawy dotyczące lokalizacji zjazdów z dróg krajowych, umieszczania m.in. obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową w pasie drogowym dróg krajowych oraz uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przyległych do pasa drogowego drogi krajowej, przygotowane przez inne stanowiska pracy w Zespole Ochrony Dróg,
 • Opracowuje projekty decyzji i postanowień w sprawach, o których mowa wyżej, zwłaszcza bardziej skomplikowanych pod względem prawnym, przede wszystkim prowadzi sprawy, w których oddział wydał akt administracyjny w jednym z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego tryb wznowienia postępowania, tryb stwierdzenia nieważności, zmiany lub uchylenia ostatecznych decyzji w trybie art. 154 i art. 155 k.p.a.) oraz rozpatruje wnioski w sprawie dostępności do drogi przyległych nieruchomości w przypadku budowy lub przebudowy drogi (realizacji inwestycji drogowej),
 • Opracowuje na polecenie przełożonych opinie prawne w określonych sprawach, m.in. w sprawach dotyczących legislacji w zakresie zarządzania i administrowania drogami, w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych spraw. Opiniuje projekty ustaw bądź przygotowuje lub opiniuje projekty rozporządzeń i zarządzeń dotyczących przedmiotu działania Wydziału Postępowań Administracyjnych, bierze udział w pracach legislacyjnych w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i w komisjach sejmowych,
 • Uzgadnia pod względem prawnym projekty odpowiedzi na skargi powszechne, skargi do sądów administracyjnych, wystąpienia posłów i senatorów oraz stanowiska i opinie merytoryczne i prawne przygotowane przez inne stanowiska pracy w Wydziale Postępowań Administracyjnych,
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesionych na decyzje i postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydane w sprawach, o których mowa wyżej, na skargi powszechne oraz na wystąpienia posłów i senatorów przekazane do załatwienia przez przełożonych
 • Sporządza projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na niekorzystne dla organu wyroki WSA w Warszawie,
 • Udziela pomocy prawnej pracownikom oddziałów GDDKiA w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania i administrowania drogami.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-           praca w siedzibie urzędu


-           większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej


-           podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem


-           praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-           praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki,          kserokopiarki, fax, etc.)


-           czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej
            w pozycji siedzącej, praca przy komputerze


-           obecność wind


-           drzwi na każdym piętrze zabezpieczone kartą wejściową


-           toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych  


 Inne informacje:
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Pracownik produkcji (Zabrze) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Sosnowiec 02.12.2021
Pracownik Produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.12.2021
Specjalista ds. płatności i rozrachunków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Katowice 02.12.2021
Pracownik produkcji (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Bydgoszcz 03.12.2021
Kierownik robót sanitarnych 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more