0

aplikacje

id #2581487 19.11.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

62-100 Wągrowiec ul. Berdychowska 54

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli miejsc gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowisk, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli dotyczących transportu zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie orz w sektorze akwakultury;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakości zdrowotnej materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;
 • realizowanie krajowego programu zwalczania salmonelloz w stadach hodowlanych i towarowych kur oraz drobiu rzeźnego;
 • aktualizowanie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną;
 • prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów;


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do godz. 15:00 Praca w siedzibie urzędu w biurze przy komputerze oraz na terenie powiatu Wągrowiec (dojazd samochodem służbowym), kontakt ze zwierzętami: chlewnie, obory, stajnie, kurniki.  Brak wysiłku fizycznego. Budynek urzędu jednopiętrowy bez podjazdu, brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oferty otrzymywane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty do urzędu). W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jadzdy kategorii B;
 • komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obecnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Kraków 26.11.2021
Specjalista ds. analiz i raportowania 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 26.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Pracownik produkcji (k/m) lekka praca 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more