0

aplikacje

id #2581485 19.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Biurze Kontroli Jakości Handlowej

00-930 Warszawa Ul. Wspólna 30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje zadania związane z kontrolą jakości handlowej piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • prowadzi sprawy dotyczące certyfikacji chmielu i produktów chmielowych, w zakresie nadzoru nad WIJHARS i ośrodkami certyfikującymi
 • opracowuje Programy kontroli, Informacje zbiorcze o wynikach kontroli oraz instrukcje dla WIJHARS, dotyczące piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych
 • przygotowuje propozycje tematów kontroli do Rocznego ramowego planu kontroli, przygotowuje Wytyczne kwartalne do planów kontroli w zakresie ww. branż.
 • przygotowuje projekty opinii Głównego Inspektora JHARS odnośnie piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych ubiegających się o przyznanie znaku "Poznaj Dobrą Żwyność"
 • prowadzi sprawy bieżące w ww. branżach, w tym opiniuje projekty aktów prawnych w zakresie prowadzonych spraw
 • przygotowuje pod względem merytorycznym szkolenia w zakresie jakości handlowej ww. grup artykułów rolno-spożywczych
 • wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonego w zakresie kompetencji Biura


Warunki pracy


 • Praca w biurze w siedzibie GIJHARS.

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

 • GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet). Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami. Uwaga - od 1 grudnia następuje zmiana siedziby GIJHARS na: Al. Jerozolimskie 98, Warszawa

 • Warunki pracy: praca biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi.

 • Narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane i opatrzone datą. 

 • Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób: w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu; w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl

 • W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe technologia żywności i pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze branż produkcji spożywczej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku piwa, wyrobów winiarskich i napojów spirytusowych oraz chmielu i produktów chmielowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów dotyczących
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 29.11.2021
Specjalista ds. rekrutacji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rzeszów 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Nisko 29.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Szczecinek 29.11.2021
starszy inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more