0

aplikacje

id #2581483 19.11.2021

starszy inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi administracyjnej w Wydziale Postępowań Administracyjnych Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonuje wstępnej weryfikacji spraw wpływających do Wydziału zgodnie z kartą przeglądów celem dalszego trybu postępowania z sprawie.
 • Obsługuje kancelaryjnie Wydział w celu prawidłowego obiegu dokumentacji wpływającej i wychodzącej w tym drukuje etykiety, kopertuje, skanuje, dystrybuuje zwrotne potwierdzenia odbioru.
 • Pozyskuje niezbędne dokumenty z Organizacji w celu usprawnienia realizacji zadań wykonywanych przez pracowników merytorycznych Wydziału.
 • Dokonuje archiwizacji zakończonych spraw merytorycznych Wydziału i przekazywanie uporządkowanej dokumentacji zgodnie ze spisem zdawczo odbiorczym do archiwum zakładowego.
 • Przygotowuje projekty pism w sprawach sądowo administracyjnych, przesyła skargi i wnioski do załatwienia zgodnie z kompetencjami celem prawidłowej realizacji procedury administracyjnej oraz sądowoadministracyjnej.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-           praca w siedzibie urzędu


-           większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej


-           podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem


-           praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-           praca biurowa (obsługa narzędzi biurowych takich jak komputer, drukarki,          kserokopiarki, fax, etc.)


-           czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej
            w pozycji siedzącej, praca przy komputerze


-           obecność wind


-           drzwi na każdym piętrze zabezpieczone kartą wejściową


-           toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia.  W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć do wglądu oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • znajomość pakietu MS Office i obsługi urządzeń biurowych
 • kompetencje: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, orientacja na klienta/interesanta, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Gdańsk 30.11.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Myślibórz 30.11.2021
młodszy inspektor nadzoru budowlanego 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 30.11.2021
główny specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Legnica 30.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more