0

aplikacje

id #2581481 19.11.2021

inspektor weterynaryjny

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

62-800 Kalisz ul. Warszawska 63B

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapobiega i zwalcza choroby zakaźne zwierząt objęte obowiązkiem rejestracji i zwalczania
 • szacuje zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu albo padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
 • kontroluje realizację zwalczania choroby Aujeszkyego u świń i programy zwalczania Salmonelli u drobiu
 • pobiera próbki do celów diagnostycznych w ramach monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu
 • przeprowadza kontrole nad punktami kopulacyjnymi, inseminacyjnymi oraz obrotem i wykorzystaniem materiału biologicznego
 • przeprowadza kontrole, organizuje i nadzoruje monitoring zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad programem zwalczania wścieklizny
 • przeprowadza kontrole wykonania zleconych prac przez urzędowych lekarzy weterynarii, w tym występuje do PLW w Kaliszu o powoływanie i odwoływanie ULW
 • kontroluje dokumentację lekarzy wyznaczonych z przeprowadzonych obserwacji zwierząt przeciw wściekliźnie
 • przeprowadza kontrole dobrostanu zwierząt w hodowli i skupie
 • organizuje i kontroluje prowadzone odkażanie w ogniskach chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrolę wstępną w zakresie sprawozdań dotyczących chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadza kontrolę środków transportu zwierząt pod względem zabezpieczenia epizootycznego i dobrostanu zwierząt
 • przeprowadza kontrole nad targami, pokazami, konkursami lub wystawami zwierząt, miejscami gromadzenia zwierząt i punktami skupu
 • prowadzi kontrolę merytoryczną rachunków przedstawionych przez ULW
 • przeprowadza kontrole nad obrotem, handlem i eksportem zwierząt wraz z wystawianiem urzędowych świadectw zdrowia
 • prowadzi odpowiednią dokumentację i terminową sprawozdawczość
 • kontroluje sektor akwakultury
 • współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie zgłaszania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przenoszonych na ludzi
 • prowadzi stosowną dokumentację i sprawozdania z BSE
 • obsługuje systemy informatyczne i bazy danych: CELAB, VETLINK, TRACES, PA
 • współpracuje z inspektorami weterynaryjnymi ds. zdrowia i ochrony zwierząt w innych powiatowych inspektoratach weterynarii oraz z wojewódzkim inspektorem weterynarii ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • współpracuje z laboratorium ZHW w zakresie kompetencji
 • udziela odpowiedzi i wyjaśnień organom kontrolującym w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowaną komórkę organizacyjną
 • przygotowuje decyzje i postanowienia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzi dochodzenia epizootyczne celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby zakaźnej zwierząt


Warunki pracy


 •  praca od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00

 •  praca w siedzibie urzędu i poza siedzibą urzędu (praca w terenie - powiat
   kaliski)

 •  wyjazdy służbowe

 •  szkolenia

 •  obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 •  narzędzia i materiały do pracy: komputer, materiały biurowe, urządzenia  
   pomiarowe

 •  samodzielne kierowanie samochodem służbowym

 •  brak wind i podjazdów (stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze
   budynku)

 •  brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Łódź 29.11.2021
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kępno 29.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kępno 29.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more