0

aplikacje

id #2576414 18.11.2021

główny informatyk

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Kuratorium Oświaty w Opolu

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny informatyk w Zespole Obsługi Informatycznej

45-081 Opole Piastowska 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynuje realizację zadań w zakresie obsługi informatycznej mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kuratorium.
 • Administruje siecią teleinformatyczną, Biuletynem Informacji Publicznej oraz serwerem kuratorium.
 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz ochroną systemów teleinformatycznych kuratorium.
 • Administruje elektronicznym zarządzaniem dokumentami (EZD).
 • Realizuje zadania związane z zapewnieniem właściwej eksploatacji remontów oraz bieżących napraw sprzętu teleinformatycznego.
 • Nadzoruje ilościowy i jakościowy stan oprogramowania oraz sprzętu teleinformatycznego oraz wspomaga pracowników kuratorium w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego.
 • Obsługuje konferencje i narady organizowane przez kuratorium.
 • Przygotowuje na potrzeby kuratorium w wersji elektronicznej niezbędne formularze ankiet.


Warunki pracy


 • Kontakty zewnętrzne z kontrahentami i dostawcami towarów i usług w zakresie funkcjonowania kuratorium. Zagrożenie korupcją.

 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego. Wejście do budynku jest wolne od barier architektonicznych i odbywa  się przy wykorzystaniu wind dla osób z niepełnosprawnością oraz drzwi automatycznych. Istnieje swobodny dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnością. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca dla osób z niepełnosprawnością.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub pocztową.

 • Dodatkowe informacje możesz uzyskać pod nr telefonu 77/4524-264Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
na stanowisku związanym z administrowaniem siecią komputerową

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie w zakresie: administrowania siecią, administrowania stacjami roboczymi z systemami Windows
 • Znajomość tworzenia i administrowania bazami danych
 • Umiejętność administrowania siecią komputerową
 • Znajomość elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD)
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej, w tym legalności oprogramowania
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: ochrony danych osobowych
 • Znajomość funkcjonowania środowiska Active Directory
 • Znajomość stosowania zagadnień związanych z adresowaniem IP
 • Podstawowe umiejętności programowania w
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Prace produkcyjne 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 24.11.2021
Pierwsza praca w korporacji z językiem angielskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 16.11.2021
Operator maszyn 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.12.2021
Starszy Operator maszyn CNC 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more