0

aplikacje

id #2576412 18.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Rejonie w Jędrzejowie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

25-950 Kielce ul. Paderewskiego 43/45

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługuje sekretariat Rejonu, urządzenia biurowe, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługę techniczną poczty (nadawanie i odbiór korespondencji),
 • prowadzi sprawy związane z rozliczeniem pojazdów i maszyn w zakresie czasu pracy i zużycia paliwa, realizacją przeglądów, obsługi technicznej, napraw pojazdów i sprzętu Rejonu,
 • prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych tj. listy obecności, ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów wypoczynkowych i delegacji, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz bieżącą kontrolę i rozliczanie czasu pracy pracowników Rejonu,
 • prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych oraz bieżącą kontrolę formalno- rachunkową dokumentów księgowych i kontrolę terminów płatności tych dokumentów,
 • obsługuje archiwum zakładowe Rejonu, przygotowuje dokumenty i zaświadczenia dla byłych pracowników Rejonu,
 • prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad umowami na utrzymanie czystości na terenie Rejonu i Obwodów Drogowych, zapewnia zaopatrzenie w materiały i środki na potrzeby Rejonu,
 • prowadzi ewidencję wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz kontroluje realizację planów.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie ( teren działania Rejonu). 


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów


   służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego


   nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są


  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób


  niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób


  niepełnosprawnych


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat B.
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 25.11.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Rawicz 26.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 26.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 26.11.2021
inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 26.11.2021
Młodszy Specjalista ds. Administracji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more