0

aplikacje

id #2576409 18.11.2021

główny specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw rozwoju i wdrażania systemów informatycznych w Biurze Dyrektora Generalnego

02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje, realizuje, nadzoruje oraz uczestniczy w pracach analitycznych, projektowych, programistycznych, związanych z wprowadzaniem nowych narzędzi informatycznych użytkowanych w Urzędzie
 • wdraża systemy informatyczne na potrzeby Urzędu
 • administruje rozwiązaniami informatycznymi/systemami wykorzystywanymi w Urzędzie
 • rozbudowuje rozwiązania informatyczne obsługujące Urząd
 • bierze udział w pracach komisji przetargowych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • współpracuje z urzędami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie prac związanych z programami „e-government” lub rozwojem i integracją rozwiązań informatycznych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Wysiłek fizyczny, praca w terenie, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury), krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie naciskami grup przestępczych, zagrożenie korupcją. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy. Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, w tym o planowanych technikach naboru, można uzyskać drogą elektroniczną składając zapytania na adres mailowy: rekrutacja@ure.gov.pl.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze administrowania systemami informatycznymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość MS Windows Server w tym usług i ról
 • Znajomość MS Windows 7/10
 • Znajomość MS Office 2013 i nowsze
 • Znajomość baz danych MS SQL
 • Znajomość topologii sieci LAN/WAN
 • Znajomość metodyk prowadzenia projektów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z trudnym klientem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w zakresie projektowania, analizy oraz wdrażania systemów informatycznych
 • Znajomość MS System Center
 • Znajomość Cisco ASA
 • Znajomość konfiguracji przełączników Cisco/HP
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie informatyzacji państwa


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Poznań 26.11.2021
Specjalista w Wydziale Handlowym 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
Specjalista ds. Kadr i Płac 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Kraków 26.11.2021
inspektor ochrony zabytków 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Kierownik Magazynu - rekrutacja online 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more