0

aplikacje

id #2576408 18.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji i orzecznictwa

20-026 Lublin ul. Fryderyka Chopina 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi
 • współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz urzędami


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych, praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.100 zł +dodatek za staż pracy.


CV oraz list motywacyjny powinny być odręcznie podpisane.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie (budownictwo, architektura, instalacyjne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na budowie lub w biurze projektowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), pakiet Office
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • prawo jazdy kat B -umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność pracy w zespole, uczciwość
 • rzetelność, staranność i obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-03
  Decyduje data:wpływu oferty do
  }
  Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
  • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
  • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
  • Proszę, napisz wiadomość.
  • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
  • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
  • lub Odwołanie
  Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
  Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

  Podobne pozycje

  Polska, Kalisz 26.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Sosnowiec 25.11.2021
  Pracownik produkcji 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Kierownik Magazynu - rekrutacja online 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Rawicz 26.11.2021
  starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Polska, Kraków 26.11.2021
  Specjalista ds. analiz i raportowania 1 zł
  znalezione na www.infopraca.pl
  Click to show more