0

aplikacje

id #2576406 18.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw opracowywania założeń projektowych w zakresie sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad realizowanymi inwestycjami w zakresie IT w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku

80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie programów funkcyjno-użytkowych oraz planów remontowo-inwestycyjnych w zakresie branży telekomunikacyjnej w celu realizacji planowanych inwestycji, modernizacji
 • wykonywanie kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych związanych z remontami istniejących budynków przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania branżowego w celu przeprowadzenia procedury przetargowej
 • opracowywanie sposobu realizacji i koordynacji nadzoru inwestorskich celem ustalenia stanu faktycznego i napraw awaryjnych
 • usuwanie awarii i wykonywanie napraw związanych z bieżącą eksploatacją obiektów służbowych oraz sieci telekomunikacyjnej
 • kontrolowanie i nadzorowanie przebiegu realizacji robót pod względem jakościowym, ilościowym i wartościowym
 • wykonywanie projektów wstępnych oraz planów wieloletnich celem realizacji inwestycji KWP w Gdańsku
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych obiektów na terenie województwa
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych, udzielanie oferentom odpowiedzi na pytania dotyczące wymaganych parametrów technicznych, jakościowych oraz pożądanego sposobu realizacji inwestycji


Warunki pracy

- bariery architektoniczne - brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, - praca biurowa przy komputerze powyżej 4 h dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, - stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu, - większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej, - podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych, kontakty z różnymi wykonawcami i z tym związany stres, - zagrożenie korupcją związane z uczestnictwem w komisjach przetargowych i odbiorami robót, - praca w terenie w różnych warunkach pogodowych, - nietypowe godziny pracy spowodowane odległymi wyjazdami na budowy na terenie całego garnizonu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Proponowane wynagrodzenie: ok. 5600  zł brutto plus prawo do dodatku z tytułu wysługi lat.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego wydziału i stanowiska, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane!!! Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.


Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 w KWP w Gdańsku, w recepcji lub przesyłać listownie .


Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl


Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis!!! Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 47 74 15-327, 47 74 15-186Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Warszawa 05.12.2021
Rekruter IT 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 05.12.2021
Specjalist ds. obsługi dostawców z j. francuskim 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Lider brygady – ocieplenia i elewacje 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Oława 01.12.2021
Główny Specjalista ds. BHP 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more