0

aplikacje

id #2576405 18.11.2021

inspektor

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej Zespołu Wspomagającego Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście

51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi dziennik punktu kancelaryjnego Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście
 • prowadzi sprawy prezydialne i kadrowe Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście
 • obsługuje elektroniczny dziennik korespondencji Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu prawidłowego obiegu dokumentacji oraz prawidłowej i poprawnej obsługi Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • uczestniczy w okresowym, komisyjnym klasyfikowaniu akt w celu ich wybrakowania
 • archiwizuje materiały jawne oraz niejawne rejestrowane w punkcie kancelaryjnym w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji
 • prowadzi ewidencję poświadczeń bezpieczeństwa funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście w celu weryfikacji ich ważności
 • zastępuje pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie zestawień dotyczących zwolnień lekarskich pracowników oraz funkcjonariuszy Komisariatu Policji Wrocław - Śródmieście


Warunki pracy

- miejsce pracy usytuowane na 2 i 4 kondygnacji budynku


- praca biurowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


- toalety usytuowane na każdej kondygnacji budynku


- brak windy wewnątrz budynku


- podjazd dla niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

W aplikacji należy wskazać numer ogłoszenia lub pełną nazwę stanowiska określonego w ogłoszeniu o naborze. O sposobie rozpatrzenia złożonej aplikacji kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie Kandydaci,którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (test wiedzy lub rozmowa kwalifikacyjna) telefonicznie lub mailowo. Weryfikacja złożonej aplikacji dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości złożonych dokumentów. W związku z powyższym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty wymienione w ogłoszeniu i własnoręcznie podpisane oświadczenia z aktualną datą ich sporządzenia. Aplikacje niekompletne, zawierające braki formalne w zakresie załączonych dokumentów lub brakiem podpisów oraz nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kryteria zamieszczone w ogłoszeniu są zgodne z opisem stanowiska pracy. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego stanowi mnożnik kwoty bazowej 1,6917 co stanowi kwotę 3437,47 zł brutto miesięcznie oraz dodatek za wysługę lat uzależniony od stażu pracy stanowiący od 5% do 20% miesięcznie. Komenda Miejska Policji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w komercyjnych portalach internetowych oraz innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 47 87 129 78 .Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office
 • interpretacja przepisów
 • organizacja
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

Polska, Grudziądz 25.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gniezno 24.11.2021
starszy inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Warszawa 25.11.2021
specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 25.11.2021
starszy specjalista 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
inspektor 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more