0

aplikacje

id #2576404 18.11.2021

starszy specjalista

1 PLN
znalezione na www.infopraca.pl
Opis stanowiska pracy
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw przeciwdziałania narkomanii w Zespole do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Departament Nadzoru nad Chemikaliami

03-729 Warszawa ul. Targowa 65

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizuje i przygotowuje materiały na spotkania Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych oraz uczestniczy w posiedzeniach ww. Zespołu
 • Uczestniczy w przygotowaniu zmian legislacyjnych w tym przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie przepisów aktów prawnych dotyczących nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych
 • Monitoruje sytuację w kraju oraz w skali międzynarodowej w zakresie środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz współpracuje w tym zakresie z innymi organami, służbami, instytutami badawczymi oraz ekspertami
 • Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych spotkaniach/grupach związanych z tematyką nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych
 • Sporządza analizy, raporty i sprawozdania dotyczące nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe chemiczne lub farmaceutyczne lub biotechnologiczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość prawa krajowego w obszarze środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa
}
Przed tym, jak skontaktować się z autorem ogłoszenia, prosimy, uważnie zapoznać się z treścią sekcji" Poszukujący" na stronie reguł.
 • Proszę, napisz Twoje imię. Wpisz Twoje imię i nazwisko oddzielone spacją (na przykład Jane Miller)
 • Pole „Twój e-mail” nie może być puste Wprowadź część adresu po symbolu "@". Adres "test @" niekompletny
 • Proszę, napisz wiadomość.
 • Maks. 3 MB. Formaty: pdf, rtf, doc, odt, xls, txt
 • Zalecane formaty: jpg, png, gif, bmp
 • lub Odwołanie
Gratulacje, Twoja aplikacja została wysłana! Powodzenia!
Wystąpił błąd podczas wysyłania CV

Podobne pozycje

inspektor weterynaryjny 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Gliwice 02.12.2021
Pracownik produkcji 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Wrocław 02.12.2021
Młodszy Specjalista ds. księgowości 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Polska, Poznań 04.12.2021
Specjalista ds. Controllingu (m/k) 1 zł
znalezione na www.infopraca.pl
Click to show more